ORIENTERING- OCH SERVICERITNINGAR

FÖR INBROTTSLARM

Orienteringsritningar skall alltid upprättas för en inbrottslarmsanläggning.

Syftet med Orienteringsritningen är att insatspersonal lätt skall kunna härleda till vart någonstans i byggnaden intrånget har skett och hur man på lättast sätt tar sig till berörd del av byggnaden.


Vi hjäler er att upprätta Orienteringsritningar för erat inbrottslarm där vi anpassar oss efter era önskemål gällande design och layout.


Vi hjälper er även med att komplettera, revidera och utöka befintliga ritningar.