ORIENTERINGSRITNING FÖR CCTV

Orienteringsritningar skall alltid upprättas för en CCTV anläggning.

Syftet med Orienteringsritningen är att servicepersonal och anläggnisskötare snabbt och enkelt skall få en överblick över anläggningens omfattning, enheternas placering och täckningsgrad.


Vi hjäler er att upprätta Orienteringsritningar för eran CCTV anläggning där vi anpassar oss efter era önskemål gällande design och layout.


Vi hjälper er även med att komplettera, revidera och utöka befintliga ritningar.